Dokumentai

Mes teikiame logistikos paslaugas vadovaujantis tarptautinėmis konvencijomis ir susitarimais bei LR įstatymais. Mūsų atsakomybę gabenant krovinius kelių transportu apibrėžia CMR konvencija (http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=68227&p_query=CMR )

Jeigu krovinį gabename jūrų transportu, galioja Hagos-Visbio taisyklės (http://www.jus.uio.no/lm/sea.carriage.hague.visby.rules.1968/plain.txt )

Mes visada stengiamės krovinius gabenti saugiai, greitai ir kokybiškai, tačiau Užsakovas turi žinoti, kad vežėjo/ekspeditoriaus atsakomybė nėra absoliuti ir yra ribojama tarptautinių konvencijų.
 

Pavyzdžiui, krovinį gabenant automobiliniu (kelių) transportu, vežėjo (ekspeditoriaus) atsakomybė ribojama 8,33 SDR už prarasto krovinio kg. O jūrų transporte atsakomybė apribota 2 SDR/kg arba 666,67 SDR už pakuotę.
 
Todėl Užsakovas visada privalo įvertinti krovinio gabenimo riziką ir, jeigu reikia, pasinaudoti papildomu krovinių draudimu.